English

prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.

Priezvisko a meno                           SAMUELY Peter

Tituly a hodnosti                             prof., RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                  1956

Vedecký odbor, špecializácia      fyzika, fyzika tuhých látok, fyzika nízkych teplôt

Člen/ka UčSS od roku                    2008