English

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

Rok narodenia: 1961
Rok prijatia do UčSS: 2008
Tel.: +421(0)2 59302404
Oblasť výskumu: experimentálna onkológia, virológia, molekulárna biológia
Najvýznamnejšie výsledky: 

Objav génu a proteínu MN/CA IX, ktorý je v súčastnosti najlepším markerom nádorovej hypoxie, indikátorom zlej prognózy a využíva sa na celom svegte na detekciu agresívnych nádorov, predikciu rozvoja národovej choroby a stratifikáciu pacientov na vhodné liečebné režimy.

1. Pastoreková S: Retrovírusy. V učebnici Žemla J, Čiampéor F, Labuda M: Špeciálna virológia, Bratislava SAP, 1998
2. Pastrorekova S, Pastorek J. Cancer-related carbonic anhydrase isozymes and their inhibition. In: Carbonic Anhydrase, its Inhibitors and Activators. Supuran CT, Scozzafava A, Conway J, editors. CRC Press Boca Raton-London-New York- Washington D.C. 2004, p 253-279
3. Pastorekova S, Parkkila S, Zavada J. Tumor-associated carbonic anhydrases and their clinical significance. Advances in Clinical Chemistry 2006, 42, 167-216. USA
4. Pastorekova S, Zavadova Z, Kostal M, Babusíková O, Závada J (1992). A novel quasi-viral agent, MaTu, is a two-component system. Virology 187, 620-6.
5. Zavada J, Zavadova Z, Pastorekova S, Ciampor F, Pastorek J, Zelnik V (1993). Expression of MaTu-MN protein in hzuman tumor cultures and in clinical specimens. Int J Cancer 54, 268-274.