English

prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc.

Rok narodenia: 1938
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2005

Tel.: +421 (0)2 6542 5882
Email: viktor.bezak@fmph.uniba.sk

 
 Späť