English

prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Rok narodenia: 1940
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2003

Tel.: +421 (0)2 65423611
Email: Vladimir.Porubcan@fmph.uniba.sk
 
 Späť