prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.

Rok prijatia do UčS: 2012
Oblasť výskumu: mechanochémia