Prof. Vladimir Georgievich Kadyshevsky

čestný člen
Rok prijatia do UčS: 2008

Oblasť výskumu: teória elementárnych častíc

 

Späť