Profesorka Ovečková podporuje právne stanovisko SAV

Ústav štátu a práva vypracoval právne stanovisko k transformácii SAV. Stanovisko jasne konštatuje, že transformácia akadémie vied podľa paragrafu 21a je jediným postupom, ktorý je v súlade so zákonom. Stanovisko bolo odovzdané ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR na stretnutí 12.7.2018. So stanoviskom súhlasí aj členka Učenej spoločnosti Slovenska profesorka Oľga Ovečková. Profesorka Ovečková je tiež členkou Legislatívnej rady Vlády SR.

Právne stanovisko k transformácii SAV (.pdf)