Protilátky vypínajúce ľudský mozog

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.: Protilátky sú dokonalým nástrojom imunitného systému. Nemilosrdne stíhajú nebezpečné patogény. Sú špecifické a cieľavedomé. Avšak aj veľmajster sa občas utne. Protilátky s nevhodným správaním vypínajú ľudský mozog. Dočasne, ale aj navždy. – článok člena Učenej spoločnosti Slovenska na portáli Aktuality.sk.