English

RNDr. Alexander Kiss, DrSc.

Rok narodenia: 1948
Rok prijatia do UčSS: 2008
Tel.:  +421 (0)2 5477 2800 kl. 207
Oblasť výskumu:  endokrinológia
Najvýznamnejšie výsledky: 

– Vplyv rôznych druhov opakovanej alebo chronickej záťaže na aktivitu hypotalamohypofýzo-adrenokortikálnej (HHA) osi
– Hypotalamické zdroje a účinok vybraných biologicky aktívnych látok na aktivitu hypofýzotropných kortikoliberínových (CRH) neurónov a sekréciu hypofýzového adrekortikotropného (ACTH) hormónu
– Účasť CRH a vazopresinergických (AVP) receptorov v regulácii ACTH buniek hypofýzy počas stresu
– Metodický prínos – Trojfarebná imunohistochemická detekcia neuropeptidov