RNDr. Karol Ondriáš, DrSc.

Rok narodenia: 1952
Rok prijatia do UčS: 2008
Tel.: +421(0)2 54774102
Oblasť výskumu: molekulárna fyziológia
Najvýznamnejšie výsledky: 

Objav kooperatívneho správania RYR vápnikových kanálov v retikulárnych membránach buniek srdcového a skeletálneho svalu.