English

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Priezvisko a meno                          LACINOVÁ Ľubica

Tituly a hodnosti                             prof. RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1959

Vedecký odbor, špecializácia     biofyzika, fyziológia živočíchov

Člen/ka UčSS od roku                   2008