doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Rok narodenia: 1959
Rok prijatia do UčS: 2008
Tel.: +421 (0) 54773800, kl.335
Oblasť výskumu: molekulárna fyziológia
Najvýznamnejšie výsledky: 

-Prispela som k charakterizovaniu vzťahu medzi štruktúrou funkciou Cav1.2 L-typu vápnikového kanála, predovšetkým stanovením štruktúry väzobného miesta pre dihydropyridíny a funkčného modelu interakcie týchto látok s kanálom
-Funkčne som charakterizovala moduláciu aktivity Cav1.2 L-typu vápnikového kanála rôznymi auxiliárnymi podjednotkami
-Funkčne som charakteriovala novo klonovaný Cav3.1 T-typ vápnikového kanála vrátane jeho vrátkovacích prúdov a zásadne som prispela k charakterizovaniu vzťahu medzi jeho štruktúrou a funkciou skonštruovaním a funkčným charakterizovaním mutantov jeho napäťového senzora
– Prispela som k objasneniu úlohy Cav1.2 L-typu vápnikového kanála v hipokampálnej excitabilite a teda v procesoch súvisiacich s krátkodobou pamäťou