English

RNDr. Peter Biely, DrSc.

Priezvisko a meno                          BIELY Peter

Tituly a hodnosti                             RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1941

Vedecký odbor, špecializácia     chémia a biochémia sacharidov

Člen UčSS od roku                          2003