RNDr. Peter Biely, DrSc.

Rok narodenia: 1941
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2003

Tel.: +421 (0)2 59410275
Email: chempbsa@savba.sk

 
 Späť