English

RNDr. Peter Komadel, DrSc.

Rok narodenia: 1955
Rok prijatia do UčSS: 2008
Oblasť výskumu:  chémia ílovitých minerálov
Najvýznamnejšie výsledky: 

Výskum smektitov, ílových minerálov s vrstevnatou štruktúrou, súvisiaci s chemickými úpravami týchto minerálov:
– Kyselinová aktivácia (používa aj v priemysle pri výrobe sorbentov): Prvé publikované experimentálne dôkazy o porovnateľnej rýchlosti rozpúšťania sietí oktaédrov a tetraédrov smektitov v HCI a o mechanizme rozpúšťania.
– Zvyšovanie záporného náboja vrstiev redukciou štruktúrneho Fe(III) na Fe(II). (Zmeny oxidačného stavu Fe v smektitoch môžu mať význam pre chemické procesy v pôdach a pri ochrane životného prostredia, napr. aj pre priepustnosť izolačných stien skládok). Návrh chemického postupu redukcie Fe(III) vo vrstvách smektitov, ktorý vedie až k úplnej redukcii Fe(III) na Fe(II). Spoluautor pravdepodobne prvej publikácie vôbec o redukcii štruktúrneho Fe (III) v smektitoch mikroorganizmami.
– Znižovanie záporného náboja vrstiev fixáciou Li+. Dlhodobý výskum vlastností materiálov s cielene zníženým záporným nábojom vrstiev. Vysvetlenie (ne)stability vrstiev minerálu v kyslom prostredí v závislosti od schopnosti otvárať medzivrstvia.
– Komplexný výskum slovenského bentonitu z ložiska Lieskovec. Vysoký obsah Fe zmenšuje možnosti použitia, ale geotechnické vlastnosti poukazujú na možnosť využitia v geosyntetických ílových rohožiach.