English

RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.

Rok narodenia: 1937
Rok prijatia do UčSS: 2003

 

Späť