Rozhovor predsedu UčSS pre ATP Journal

13.12.2019 uverejnil časopis o priemyselnej automatizácii a informatike, ATP Journal, rozhovor s predsedom Učenej spoločnosti Slovenska na tému vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku.

Rozhovor možno nájsť na

https://www.atpjournal.sk/rubriky/rozhovory/ak-sa-nezlepsi-kvalita-vzdelavania-dosledky-budu-katastrofalne.html?page_id=29934

PDF decembrového vydania časopisu ATP Journal je na

https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/ATP%20Journal%2012%202019.pdf