Slovenská akadémia vied udelila svoje najprestížnejšie ocenenia

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2022 si prebrala aj členka Učenej spoločnosti Slovenska, Ing. Mária Omastová, DrSc. Srdečne gratulujeme.