Smútočný oznam

22.5. 2023 zomrel vo veku 63 rokov Ing. Juraj Lapin, DrSc., člen Učenej spoločnosti Slovenska, dlhoročný vedecký pracovník ÚMMS SAV, v.v.i. Česť jeho pamiatke.

parte_Dr. Lapin