Smútočný oznam

28. júna 2023 zomrel vo veku 84 rokov MUDr. Svorad Štolc DrSc., člen Učenej spoločnosti Slovenska. Česť jeho pamiatke.