Smútočný oznam

27. júna 2024 zomrel vo veku 82 rokov prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc, člen Učenej spoločnosti Slovenska. Česť jeho pamiatke.

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=12046

PARTE 27jún2024