Smútočný oznam

11. 5. 2018 zomrel vo veku nedožitých 76 rokov profesor MUDr. Viktor Bauer, DrSc.,
emeritný člen Učenej spoločnosti Slovenska, významný slovenský farmakológ.
Česť jeho pamiatke.

http://spravy.sav.sk/uploads/news_sas/08160918spravysav_201804.pdf