Smútočný oznam

8.10.2018 zomrel vo veku nedožitých 77 rokov Dr.h.c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., emeritný člen Učenej spoločnosti Slovenska, významný slovenský ekonóm. Česť jeho pamiatke.

https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7871