Smútočný oznam

30.10. 2018 zomrel vo veku 88 rokov profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc., emeritný člen Učenej spoločnosti Slovenska, zakladajúci člen Učenej spoločnosti Českej republiky, významný biofyzik. Česť jeho pamiatke.

Emil Paleček