Smútočný oznam

14. 12. 2018 zomrel vo veku 84 rokov profesor RNDr. Pavel Brunovský, DrSc., emeritný člen Učenej spoločnosti Slovenska, významný matematik. Česť jeho pamiatke.

Pavel Brunovsky

Dielo profesora Brunovského

Prof Brunovsky-parte

Prof Brunovsky-zivotopis