Smútočný oznam

20. 1. 2019 zomrel vo veku 72 rokov profesor RNDr. Karel Kudela, DrSc., emeritný člen Učenej spoločnosti Slovenska, významný fyzik. Česť jeho pamiatke.

Parte profesor Kudela