Smútočný oznam

8. 2. 2019 zomrel vo veku 88 rokov profesor MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., Dr.h.c., zakladajúci člen a prvý predseda Učenej spoločnosti Slovenska, významný lekár. Česť jeho pamiatke.