Smútočný oznam

6.9.2019 zomrel vo veku 82 rokov prof. RNDr. František Hindák, DrSc., akademik Učenej spoločnosti Slovenska, významný slovenský algológ. Česť jeho pamiatke.

SAV – Opustil nás Prof. RNDr. František Hindák, DrSc.