Smútočný oznam

6.12.2019 zomrel vo veku 88 rokov prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., akademik Učenej spoločnosti Slovenska, významný slovenský fyzik. Česť jeho pamiatke.

https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/zomrel-profesor-julius-krempasky-nekrolog.html?page_id=13196