Smútočný oznam

14. 8. 2018 zomrel vo veku 81 rokov profesor RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.,

člen Učenej spoločnosti Slovenska, významný slovenský matematik.

Posledná rozlúčka s pánom profesorom Riečanom bude v pondelok 20. augusta o 14:00 hod.

v evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.

Česť jeho pamiatke.