So stratou genetických zdrojov klesá šanca ľudstva na prežitie

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.: Rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov na planéte z roka na rok klesá. Slovensko nie je výnimkou. Po celom svete sa preto budujú genetické banky, kde sa uchováva najvzácnejší biologický materiál – článok člena Učenej spoločnosti Slovenska na portáli Aktuality.sk.