Stanovisko Rady Učenej spoločnosti Slovenska k súčasnej situácii s transformáciou SAV

Vedecká komunita na Slovensku pozitívne vnímala rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda formulovala v svojom programovom vyhlásení: „Bude zavŕšený proces prípravy zákona o verejných výskumných inštitúciách a následne sa uskutoční transformácia SAV, ktorá spolu s vysokými školami tvorí základ výskumného potenciálu SR.“

Súčasná situácia však znepokojuje nielen vedeckú komunitu. Vedci akadémie, vedenie akadémie a vedenia ústavov sa v súčasnej situácii nemôžu plnohodnotne venovať svojmu základnému poslaniu – rozvoju vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Inštitúcie akadémie sú v súčasnej situácii fakticky znefunkčnené.

Rada Učenej spoločnosti Slovenska sa domnieva, že faktické neumožnenie vedcom akadémie napĺňať ich základné poslanie vo vzťahu k spoločnosti a štátu je v rozpore s tým, čo naša krajina skutočne potrebuje. Členovia Učenej spoločnosti Slovenska zodpovedných zainteresovaných vyzývajú k okamžitému pozitívnemu riešeniu kritickej situácie v prospech pokroku spoločnosti a Slovenska. Vedu treba podporovať a pomôcť jej v prospech nás všetkých.

Rada Učenej spoločnosti Slovenska

13. júla 2018