Štatút Učenej spoločnosti Slovenska

Vedecká rada SAV na svojom zasadnutí dňa 19.9.2018 schválila Štatút Učenej spoločnosti Slovenska.

Pdf kópia Štatútu podpísaného predsedom SAV prof. P. Šajgalíkom Statut UcSS 2018