Učená spoločnosť Českej republiky odhalila pamätnú dosku prof. Rudolfovi Zahradníkovi

Na pozvanie predsedu Učenej spoločnosti ČR, prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., sa dňa 14. marca 2024 predseda UčSS Jozef Noga zúčastnil slávnostného odhalenia pamätnej dosky prof. Ing. Rudolfovi Zahradníkovi, DrSc. dr. h. c. mult., svetovo uznávanému fyzikálnemu a teoretickému chemikovi, zakladateľovi a prvému predsedovi Učenej spoločnosti ČR. Vo svojom príhovore Jozef Noga vyjadril hrdosť nad skutočnosťou, že Rudolf Zahradník bol bratislavský rodák. Milej slávnosti sa zúčastnil aj ďalší člen UčSS, prof. Miroslav Urban. Okrem profesnej blízkosti, oboch zúčastnených členov UčSS spájalo s Rudolfom Zahradníkom i dlhoročné osobné priateľstvo.

UčČR link