Udelenie štátnej ceny J. M. Hurbana

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár odovzdal 1.9.2023 v Deň Ústavy SR 15 osobnostiam štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Štátnu cenu získal aj člen Učenej spoločnosti Slovenska Fedor Gömöry: „Ocenenie vnímam aj ako prejav rešpektu voči vede, slobodnému vedeckému bádaniu“. Srdečne gratulujeme.