V Téme dňa na TA3 o vedeckej hodnosti, problémoch vedy, výskumu a vzdelávania a druhoch výskumu

V nadväznosti na slávnostné odovzdávanie diplomov doktorom vied v Aule UK 26. februára 2019 bol v ten istý deň pozvaný do relácie Téma dňa na TA3 predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti akademik Učenej spoločnosti Slovenska Peter Moczo. S redaktorom TA3 Petrom Bielikom sa rozprával o najvyššej vedeckej hodnosti DrSc, problémoch vedy a výskumu na Slovensku, predimenzovanej sieti vysokých škôl na Slovensku a vzťahu medzi slobodným akademickým výskumom a aplikovaným výskumom.

Video záznam rozhovoru je na

https://www.ta3.com/clanok/1149188/sila-v4-v-europskej-unii-najvyssie-vedecke-tituly.html

Časť Témy dňa s Petrom Moczom začína 36m10s po začiatku relácie o 20h26m.