Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska dňa 9. decembra 2019

9. decembra 2019 sa uskutočnilo v Auditóriu QUTE Centra pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska, ktoré bolo venované najmä zhodnoteniu činnosti UčSS v roku 2019, voľbám nových členov UčSS a informácii predsedu SAV o memorandách SAV s UK, STU, UPJŠ, TUKE a UVLF.

Prezentácia predsedu UčSS – VZ 2019 12 09

Valné zhromaždenie UčSS 2019 12 09