Valné zhromaždenie

Dňa 2. mája 2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti SAV v Auditóriu QUTE Centra pre výskum kvantovej informácie v areáli SAV Patrónka. Valného zhromaždenia sa zúčastnili ako hostia JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ing. Ľubomír Petrák, CSc., Predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a  Juraj Draxler, MA, exminister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavným bodom rokovania bola Štátna vedná politika a štátne vedné programy. Valné zhromaždenie zvolilo za členku Rady prof. Máriu Bátorovú. VZ schválilo rámcový plán činnosti, vytvorenie pracovných skupín a program výročnej večere.

Zápisnica z Valného zhromaždenia

Prezentácia predsedu Učenej spoločnosti

Reportáž o tlačovej konferencii ministerky školstva a z VZ UčS v čase od 18:46 do 18:48

Predseda Učenej spoločnosti prof. Peter Moczo

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Martina Lubyová

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík

Predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ing. Ľubomír Petrák

Pohľad do pléna počas príhovoru predsedu parlamentného výboru Ing. Ľubomíra Petráka

Exminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, MA

Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. Peter Samuely

RNDr. Eva Majková

Člen Rady Učenej spoločnosti SAV doc. Fedor Gömöry

Podpredseda SAV prof. Karol Marhold

Podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. Juraj Koppel

Členka Rady Učenej spoločnosti SAV prof. Oľga Križanová

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu JUDr. Martina Lubyová

Podpredseda Učenej spoločnosti SAV prof. Vladimír Bužek

 

Foto: Vladimír Kuric