English

Veda a výskum

Príspevky členov Učenej spoločnosti Slovenska

Dominik Tatarka – výrazný autor proti totalite

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

Ústav svetovej literatúry SAV

Monografia o Dominikovi Tatarkovi je prvou vedeckou monografiou o tomto autorovi, disidentovi po roku 1970 a chartistovi, ktorého dielo tvorí jeden z hlavných prúdov slovenskej prózy dvadsiateho storočia. Autorov tohto prúdu nazval O. Čepan básnici sujetu. Tatarkovo prevažne autobiografické dielo vykazuje v tomto novom výskume, ktorý trval desaťročia (od r. 1985), nové, textovými analýzami podložené výsledky, ktoré rušia medzičasom zaužívané klišé o autorovi: 1. nepatrí k postmoderne, 2. Tatarka nepísal pornografiu, 3. nebol komunista. Z hľadiska porovnávacej literárnej vedy vykazujú jeho texty typologické súvislosti: esej Démon súhlasu s esejou Zotročené vedomie od C. Milosa aj genetické súvislosti: Obec Božia (sv. Augustín). Tatarka mal živý kontakt s českým disentom.

Image1

BÁTOROVÁ, Mária: Dominik Tatarka slovenský Don Quijote. Sloboda a sny. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 2012

 

Image2

BÁTOROVÁ, Mária: Dominik Tatarka: The Slovak Don Quixote. Freedom and dreams. Reihe Schriftenreihe der Slowakischen Akadmie der Wissenschaften/ Series of Slovak Academy of Sciences. Band. Volume 8, Peter Lang, Frankfurt am Main, Bern, Bruxeles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2015, 220 s. ISBN: 978-3-631-66840-5