English

Ing. Igor Lacík, DrSc.

 

Priezvisko a meno                          LACÍK Igor

Tituly a hodnosti                             Ing., DrSc.

Rok narodenia                                 1962

Vedecký odbor, špecializácia     makromolekulová chémia

Člen/ka UčSS od roku                   2012