English

prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.

Priezvisko a meno                          KRIŽANOVÁ Oľga

Tituly a hodnosti                             prof. Ing., DrSc.

Rok narodenia                                 1960

Vedecký odbor, špecializácia     lekárska chémia a biochémia; fyziológia živočíchov

Člen/ka UčSS od roku                   2009