English

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Priezvisko a meno                             JEŽOVÁ Daniela

Tituly a hodnosti                               prof. PharmDr., DrSc.

Vedecký odbor, špecializácia        farmakológia

Člen/ka UčSS od roku                     2003, jedna z 20 zakladajúcich členov