English

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

Priezvisko a meno                          BÁTOROVÁ Mária

Tituly a hodnosti                             prof. PhDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1950

Vedecký odbor, špecializácia       literárna veda, komparatistika

Člen/ka UčSS od roku                   2016