Voľby nových členov

Valné zhromaženie 24.11. v  tajnom hlasovaní schválilo návrhy na prijatie nových členov:

 • prof. Ing. Vlasta Brezová DrSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
 • prof. Ing. Miroslav Fikar DrSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
 • prof. Ing. Peter Chrenek DrSc., NPPC-VÚŽV Nitra, SPU FBP Nitra
 • RNDr. Boris Klempa DrSc., Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
 • doc. RNDr. František Lofaj DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV, Košice
 • prof. Karol Marhold DrSc., Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava; Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • prof. Dr. Štefan Matejčík DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
 • doc. RNDr. Katarína Mikušová DrSc., Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
 • prof. RNDr. Jozef Nosek DrSc., Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
 • prof. RNDr. Pavel Povinec DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
 • prof. PaedDr. Pavol Prokop DrSc., Pedagogická fakulta TU v Trnave; Ústav zoológie SAV, Bratislava
 • Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič DrSc., Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
 • prof. RNDr. Ľubomír Tomáška DrSc., Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
 • prof. RNDr. Michal Zeman DrSc., Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
 • doc. MVDr. Norbert Žilka DrSc., Neuroimunologický ústav SAV, Bratislava

Srdečne blahoželáme!