Vyhlásenie Učenej spoločnosti Slovenska

Učená spoločnosť Slovenska odsudzuje dehonestujúce útoky na odborníkov.

Učená spoločnosť Slovenska považuje slovenských vedcov, zdravotníkov a odborníkov v oblasti kontroly liekov za mimoriadne dôležitú súčasť vyspelej spoločnosti. Svojou vysokou erudíciou a zodpovednou prácou počas tejto pandémie prispievajú nielen k rozvoju poznania, ale aj k záchrane ľudských životov. Zaslúžia si úctu a uznanie. Učená spoločnosť Slovenska preto rozhodne odsudzuje neadekvátne vyjadrenia a dehonestujúce útoky na ich adresu.

Vyhlásenie bolo zverejnené na portáli Aktuality.sk
https://www.aktuality.sk/clanok/881016/ucena-spolocnost-slovenska-odsudzuje-dehonestujuce-utoky-na-odbornikov/