Výročná večera Učenej spoločnosti Slovenska 10.12.2019

10. decembra 2019 sa v reštaurácii hotela Avance uskutočnila výročná večera Učenej spoločnosti Slovenska. Ako hostia sa na nej zúčastnili rektori piatich univerzít: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLF v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ v Košiciach, prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor TU v Košiciach, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK v Bratislave a prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor STU v Bratislave.
Po úvodnom príhovore predsedu Učenej spoločnosti Slovenska sa účastníkom večere prihovoril predseda SAV, rektori univerzít a rečník večera akademik Jozef Masarik.

Fotografie: Vladimír Kuric