Výročná večera Učenej spoločnosti Slovenska 6.12.2023

6. decembra 2023 sa vo Vedeckom parku UK v Bratislave po Valnom zasadnutí Učenej spoločnosti uskutočnila slávnostná výročná večera.

Počas večere zaznel úvodný príhovor predsedu Učenej spoločnosti Slovenska, ale aj krátka reč podpredsedníčky UčSS akademičky Ježovej. Slávnostný nádych večere zvýraznila aj gratulácia jubilujúcim akademičkám a akademikom v roku 2023.

Jubilujúce členky a členovia UčSS:

 • Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.,
 • Ing. Pavel Diko, DrSc.,
 • Dr. h. c. mult., prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA,
 • RNDr. Alexander Kiss, DrSc.,
 • prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc.,
 • prof. Ing. Tomáš Bleha, DrSc.,
 • prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.,
 • prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.,
 • prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc.,
 • prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.,
 • doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.,
 • prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc. a
 • PhDr. Jozef Marián Gálik, DrSc.

Predseda UčSS pogratuloval aj oceneným členkám a členom UčSS v roku 2023:

 • RNDr. Jane Madejovej, DrSc. – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
 • doc. Ing. Fedorovi Gömörymu, DrSc. – získal štátny cenu Jozefa Miloslava Hurbana
 • Ing. Igorovi Lacíkovi, DrSc. – laureát ceny Eset Science Award