Význam umenia a jeho interpretácie pre život človeka

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.: Umenie je nevyhnutnou súčasťou života. Bez umenia by človek neprežil. Nie tak zrejmé je však to, že umenie je potrebné skúmať a analyzovať. – článok člena Učenej spoločnosti Slovenska na portáli Aktuality.sk.