Záhada rímskeho Kolosea

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., akademik Učenej spoločnosti Slovenska, dr. Antonio Rovelli, Eva Rutšeková: po celé stáročia nepochopiteľná záhada chýbajúcej vonkajšej južnej steny rímskeho Kolosea – článok člena Učenej spoločnosti Slovenska na portáli
Aktuality.sk.