Zlatá medaila SAV

Zlatú medailu SAV za rok 2022 pri príležitosti významného životného jubilea si z rúk predsedu akadémie prof. Pavla Šajgalíka prevzali v piatok 9. decembra 2022 akademik Ján Dusza z Ústavu materiálového výskumu SAV a akademik Fedor Gömöry z Elektrotechnického ústavu SAV.