Aktuality

1018

Najväčší problém slovenskej vedy

25. 6. 2019

20. mája 2019 sa konalo vo veľkej aule Karolina v Prahe slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia založenia Učenej spoločnosti…

čítať ďalej

1171

Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska dňa 22. mája 2019

25. 6. 2019

22. mája 2019 sa uskutočnilo v Auditóriu QUTE Centra pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava,…

čítať ďalej

520

Učená spoločnosť Slovenska vyjadruje nesúhlas s novými ustanoveniami zákona o vysokých školách

4. 6. 2019

Učená spoločnosť Slovenska vyjadruje nesúhlas s novými ustanoveniami zo dňa 13. mája 2019, ktorými sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z….

čítať ďalej

3000

Pozvánka na prednášku profesora Yuriho Gogotsiho (Drexel University, USA)

10. 5. 2019

Discovery of New Two-Dimensional Materials (MXenes) and Their Role in Advancing Technology 29. mája 2019 od 10h sa v Aule SAV, Dúbravská…

čítať ďalej

2560

Prednáška profesora Philippa Kukuru (University of Oxford) Weighing single molecules with light

7. 5. 2019

3. mája 2019 sa od 11h do 12h30m uskutočnila v prednáškovej sále Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave prednáška významného…

čítať ďalej

1000

Pozvánka na prednášku profesora Philippa Kukuru (University of Oxford) Weighing single molecules with light

15. 4. 2019

3. mája 2019 sa od 11h do 12h30m uskutoční v prednáškovej sále Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave prednáška významného…

čítať ďalej