Archeologický objav najstaršieho „mesta“ v strednej Európe

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.: moderná archeológia má šancu na veľké objavy, ak používa aj moderné metódy iných vied v medzinárodnej spolupráci – článok člena Učenej spoločnosti Slovenska na portáli Aktuality.sk.